Vinska tura Slankamenka


Select Milk / vinarija Milanović / vinarija Šapat / brod „Tisa“/ Manufaktura Spasić

Brod “Tisa“

Slankamen

Dunavom opet plove lađe.

 

Od Starog Slankamena, tamo preko, do ušća Tise, pa sve do Titela, a na Tisi tačno, svakog 13. juna reka cveta, fenomen planete Zemlje, baš tu, i baš toga dana, svake godine.

   Stari Slankamen je krajnja tačka jugoistočnih padina Fruške gore, što je kroz istoriju određivalo strateški značaj ovog mesta.

   Još u antici tu je postojalo utvrđenje, koje rimljani zamenjuju svojom tvrđavom “ACUMINCUM“. Slankamen je još 1502. god, prvi na ovim prostorima dobio status slobodnog grada. Sa prestankom značaja ove tvrđave, Slankamen postaje obično selo ribara i vinogradara. Tereni iznad sela su pogodni za razvoj vinogradarstva, pa je tako i jedna sorta vinove loze dobila naziv Slankamenka.

  Dolaskom slovaka na ove prostore 6km od Slankamena nastaje naselje Slankamenački Vinogradi. Stanovnici ovog sela se i danas bave voćarstvom i vinogradarstvom. 

   Danas je Stari slankamen centar zdravstvenog turizma Vojvodine.

T: 063 / 175-28 -17